dàn karaoke gia đìnhloa nghe nhac vàng cao cấp
Nhà đăng ký tên miền chính thức tại Việt Nam
Thứ ba, 06/06/2023
Tiếng Việt / English
Các vị chủ tịch của hội
Chủ tịch khóa I
Chủ tịch khóa II
Chủ tịch khóa III

Chủ tịch khóa IV

Chủ tịch khóa IV

Chủ tịch khóa IV - khóa V

giá kệ siêu thị,giá kệ sắt,giá kệ kho hàng giá kệ siêu thị,giá kệ sắt,giá kệ kho hàng

 
www.velina.org
Tin tức - Sự kiện  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày 15/03/2019 tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Hiệp hội công nghiệp Kỹ Thuật Điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hiệp hội năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

 

Năm 2018 là năm của Quốc gia khởi nghiệp, cũng là năm của nền Công nghiệp 4.0. Hoạt động của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam năm qua gắn liền với sự phát triển chung của đất nước. Tình hình kinh tế của Việt Nam được ổn định và có nhịp độ phát triển bền vững. Điều hành nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ rất linh hoạt, đặt ra các mục tiêu đúng hướng, chính sách tiền tệ hợp lý và duy trì sự phát triển GDP có sự tăng trưởng, năm 2018 GDP cả nước đạt 7,08% cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, tình hình chính trị và xã hội ổn định, nhiều thủ tục cản trở nền sản xuất được gỡ bỏ, chính sách thông thoáng hơn đã là những động lực tác động tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong cả nước.

Trước tình hình hội nhập sâu rộng, nền sản xuất các doanh nghiệp nước ta đang phát triển ở mức thấp so với một số nước trong khu vực cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội. Các doanh nghiệp của chúng ta đa số gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Xu hướng bảo hộ thương mại của các nước trên thế giới gia tăng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã phần nào tác động đến nền kinh tế chung của Thế giới và Việt Nam, đòi hỏi Chính phủ phải có những biện pháp để tháo gỡ các khó khăn giúp cho sự phát triển chung của đất nước.

Hoạt động của Hiệp hội năm qua, với sự năng động của các đơn vị thành viên, với sự cố gắng của lãnh đạo Hiệp hội, chúng ta đã đạt được các kết quả như sau:

Công tác tổ chức và hội viên.

Luôn rà soát, kiệm toàn tổ chức và trao đổi thông tin với các đơn vị thành viên để

nắm bắt các nhu cầu, thông tin từ hội viên, kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình chung, đồng thời cũng tạo sự gần gũi, gắn kết giữa Hiệp hội và các đơn vị.

            Năm 2018 đã kết nạp 05 đơn vị là thành viên mới của Hiệp hội, đồng thời cũng xóa tên một số thành viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí hàng năm.

            Tổng số hội viên đến tháng 12/2018 là: 64 đơn vị.

Tháng 3/2018 đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và

triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Thành phố Sầm Sơn do Công ty Điện lực Thanh Hóa đăng cai, trao đổi tìm biện pháp hợp tác, liên kết, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tại Hội nghị đã có nhiều tham luận và ý kiến của các đại biểu đại diện các doanh nghiệp của Hiệp hội.

Tháng 7 năm 2018 Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 5 ( 2018 – 2023 ) thành công. Đại hội đã bầu được Ban lãnh đạo mới, qua mấy tháng hoạt động các đồng chí đều nhiệt tình, hăng hái, tất cả vì sự phát triển của Hiệp hội. Đặc biệt Đại hội đã đề ra chương trình công tác cho nhiệm kỳ mới để thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác các đơn vị thành viên, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Sau Đại hội nhiệm kỳ 5 Hiệp hội đã tổ chức thành công 2 hội nghị chuyên đề về các

Giải pháp cung ứng các sản phẩm trong nước tại Thành phố Nha Trang Khánh Hòa (Do Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Tuấn Ân đăng cai) và tại Thành phố Yên Bái (Do Công ty CP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đăng cai). Các đại biểu tham gia hội nghị đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho công tác phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và triển khai công tác của Hiệp hội nhiệm kỳ 5.

Thực hiện là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản, các

quy định của các Bộ, ngành cho các đơn vị thành viên.

Cử trên 30 lượt đơn vị thành viên tham gia các Hội nghị phổ biến các quy định hiện hành về thuế, Hải quan do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số hội nghị do Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì như: Mời chia sẻ thông tin về các quy định của pháp luật tác động tới doanh nghiệp, hội nghị vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững vv…

Ủng hộ các kiến nghị tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung các vấn đề:

Ưu tiên sử dụng sản phẩm do Việt Nam sản xuất, các vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu các Thiết bị Điện và Vật liệu kỹ thuật điện phục vụ cho sản xuất, các vướng mắc về hồ sơ mời thầu, sản phẩm mới hoặc kinh nghiệm của doanh nghiệp quy định trong hồ sơ mời thầu vv…để kiến nghị với EVN, Bộ Công thương và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Lãnh đạo Hiệp hội Đại diện Văn phòng phía Nam dự hội nghị về: Một số vấn đề cải

cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong bối cảnh mới tại Thành phố Hồ Chí Minh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Tham gia khảo sát nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 do VCCI chủ trì.

Báo cáo Bộ Nội Vụ và Bộ Công Thương theo Kết luận số 102 KL/TW

của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam về tình hình hoạt động của các Hội, Hiệp hội 5 năm 2014 – 2018. Ngoài ra năm nào Hiệp hội cũng báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Công thương về tình hình hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Bộ Nội vụ.

Đóng góp các Văn bản pháp luật.

Hiệp hội đã tích cực tham gia và đóng góp các văn bản pháp luật, làm tốt chức năng

đại diện cho doanh nghiệp, góp ý các văn bản do phòng Thương mại – Công nghiệp Việt nam, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan chủ trì.

Dự Hội nghị và tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính

phủ về danh mục thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hồng Kông.

Hiệp hội tham gia đánh giá khảo sát Hiệp hội doanh nghiệp về môi trường kinh

doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 vv…

Tăng cường quan hệ, hợp tác Quốc tế.

Giữ mối quan hệ các đối tác trong khu vực, với Cục Xúc tiến Thương mại và Reed

Tradex Thái Lan về triển lãm Công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam và Thái lan, với Singafore

về triển lãm Thiết bị Điện và Xây dựng tại Singafore, với Đức về triển lãm Dây và Cáp điện

tại Hà Nội, với Ấn độ về Thiết bị Công nghiệp được tổ chức theo định kỳ hàng năm tại Việt

Nam vv…

Hợp tác với Tham tán thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, mời gần 10 đơn vị tham

gia diễn đàn hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà nội.

Công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên:

Năm 2018, tuy tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng

GDP cả nước đạt ở mức cao song đa số các doanh nghiệp nhỏ năm qua còn gặp không ít khó khăn, một mặt thiếu kinh phí đầu tư, công nghệ cũ và lạc hậu, không chuyển biến kịp xu thế chung của xã hội do vậy tìm kiếm công việc khó khăn. Đối với các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội cũng nằm trong tình trạng như vậy, các dự án đầu tư nguồn điện của ngành Điện chậm tiến độ do thiếu vốn, các hợp đồng lớn không trúng thầu vv.. nên nhiều đơn vị năm nay so với mọi năm doanh thu không đạt được mức cao; Có doanh nghiệp vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra trên 110% (ít hơn năm ngoái) còn đa số chỉ đạt 90% - 100% so với kế hoạch, thậm chí có đơn vị chỉ đạt 70%, 75% kế hoach năm. Tuy nhiên thực hiện kế hoạch năm 2018 so với năm 2017 nhiều đơn vị đều vượt từ 10 – 15%, các doanh nghiệp đã cố gắng duy trì sản xuất đảm bảo đời sống của người lao động, một số đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 từ 101% - 110% như các Tổng Công ty Điện lực, Công ty CP Thiết bị Điện Tuấn Ân, Công ty CP Cáp điện Việt Nam CADIVI vv…. Một số doanh nghiệp vẫn duy trì và cố gắng tìm kiếm thị trường để xuất khẩu sản phẩm của mình ra các nước trên thế giới như: Công ty CP Cáp điện và hệ thống LS-VINA, Công ty CP Địa ốc, Cáp điện Thịnh Phát, Công ty CP Thiết bị Điện Sài Gòn, Công ty CP Cáp điện Việt Nam CADIVI, Công ty CP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn và một số doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam như Vi-na-si-no vv…

Qua trao đổi thông tin của Hiệp hội, các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh sự hợp tác

giữa các doanh nghiệp và Hiệp hội để tìm cách tháo gỡ, nhiều đơn vị thành viên đã đề nghị Hiệp hội hỗ trợ mối quan hệ với các khách hàng, tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp nhập khẩu các Thiết bị điện mà Việt Nam chưa sản xuất được để làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ, kiến nghị về hồ sơ mời thầu để ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất. Gần đây nhất Hiệp hội tiếp nhận kiến nghị nên bỏ việc phê duyệt mẫu cho các thiết bị máy biến dòng và máy biến điện áp dùng cho các thiết bị không phải là đo lường để giảm bớt thời gian và thủ tục thông quan cho các đơn vị nhập khẩu của Công ty CP Điện Trường Giang vv…Hiệp hội sẽ cùng với các doanh nghiệp kiến nghị với Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng cục đo lường chất lượng tháo gỡ vấn đề này.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh

đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý và phục vụ nhu cầu điện năng cho sản xuất và tiêu dùng, chỉ số tiếp cận điện năng ngày càng được cải thiện. Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu Ngân hàng thế giới ( World Bank – WB ) chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 tăng hạng vượt bậc, đạt 87,94 điểm, đứng vị trí 27/ 190 Quốc gia và nền kinh tế, tăng tới 37 bậc so với năm 2017, thời gian mất điện giảm 38%. Mọi thủ tục, công việc của ngành Điện đang chỉ đạo thực hiện ở cấp độ 4. Tuy nhiên một số dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, nguồn vốn vay nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn do vậy phần nào ảnh hưởng tới các đơn vị xây lắp điện và các đơn vị cung ứng sản phẩm Thiết bị Điện và vật liệu Kỹ thuật Điện cho dự án nên đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu doanh thu của các doanh nghiệp chế tạo thiết bị điện trong nước.

Các Công ty Thủy điện, Nhiệt Điện, Công ty Dịch vụ Sửa chữa vv… đã tích cực

góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho Sản xuất và tiêu dùng trong cả nước.

 Một số công ty đã đầu tư cho các dự án năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) như Tập đoàn Thiết bị Điện Tuấn Ân vv…

            Năm qua nhiều đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tìm kiếm các hợp đồng, tiêu thụ sản phẩm chậm, khó khăn trong đấu thầu cung cấp sản phẩm của mình vào các dự án lớn.

Thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0. Hiệp hội đề nghị các đơn vị thành viên tăng

cường nghiên cứu cải tiến công nghệ, đầu tư năng lực sản xuất phù hợp, tiết kiệm, hạ giá thành để sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường, xác định đây là cơ hội song cũng là thách thức lớn,

cần nhậy bén để nắm bắt và làm chủ tình hình diễn biến của thị trường, nhất là năm 2019 Hiệp

định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình Dương CPTPP bắt đầu có hiệu lực từ 14/01/2019 tại Việt Nam.

Thi đua – Khen thưởng.

Hàng năm Hiệp hội đã làm tốt công tác khen thưởng đối với các hội viên, đôn đốc

các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành kế hoạch sản xuất của đơn vị.

Hiệp hội đã đề nghị tặng Cờ thi đua; Bằng khen Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công

nghiệp Việt Nam, tặng Bằng khen của Hiệp hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

            PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

            Năm 2019 là năm có nhiều kỳ vọng mới, đối với đất nước tiếp tục có sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, của các Bộ, Ngành. Tận dụng thời cơ của Hiệp định CPTPP để tăng

cơ hội phát triển, trên cơ sở chính sách và cơ chế cởi mở, thông thoáng, các đơn vị cố gắng để

theo kịp sự phát triển mới. Đối với Hiệp hội, hội viên tập trung vào các vấn đề sau:

Trong sản xuất kinh doanh, các đơn vị thành viên tập trung vào tăng cường đầu tư phát triển công nghệ mới, phát huy năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, tăng cường hợp tác, liên kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Các thành viên tích cực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch đề ra của đơn vị.

Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các kiến nghị của các đơn vị thành viên, tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Tổ chức các cuộc Tọa đàm, trao đổi chuyên đề về điện gió và năng lượng mặt trời; các buổi trao đổi kinh nghiệm và liên kết tiêu thụ các sản phẩm của các đơn vị thành viên.  

            Rà soát và củng cố danh sách hội viên trên cơ sở tự nguyện để chung sức xây dựng Hiệp hội phát triển; Vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội để kết nạp thêm trong năm.

Duy trì sinh hoạt Ban thường vụ, Hội đồng Hiệp hội và Hội nghị toàn thể hội viên. Thực hiện vai trò là cầu nối các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước. Tích cực đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các Bộ, ngành yêu cầu. Tăng cường vai trò của Hiệp hội để giải quyết các kiến nghị từ các Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng cường hợp tác với các tổ chức các nước, giới thiệu các đối tác hợp tác với các hội viên trong sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác Thi đua – Khen thưởng, khuyến khích người lao động phát huy sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, duy trì trang Website của Hiệp hội, xuất bản Tạp Chí Điện Việt Nam đều đặn, đảm bảo chất lượng để phục vụ tốt người đọc và quảng bá thương hiệu các hội viên. Trên đây là một số hoạt động Hiệp hội năm 2018 và phương hướng hoạt động Hiệp hội năm 2019.

Tại Hội nghị các thành viên Hiệp hội đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến về cơ chế; chính sách; Đầu tư; điện gió đấu thầu… đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội và đơn vị. Vai trò của Hiệp hội nhằm phát triển các doanh nghiệp là rất lớn nên Hiệp hội có định hướng và đề án trình Chính phủ, xin cơ chế để giúp các doanh nghiệp về đấu thầu; Về phía  EVN sẽ tiếp thu các ý kiến song các doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc sản xuất và đấu thầu. Hiệp hội cần tập hợp ý kiến doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các khúc mắc còn tồn tại….”

Với quyết tâm cao của lãnh đạo Hiệp hội và chung sức của các đơn vị thành viên, năm 2019 sẽ mở ra cơ hội mới cho các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp, góp phần xây dựng Hiệp hội, ngành Điện và phát triển đất nước.

 

 

 

Nguồn : Hiệp hội
_SENDTOFRIEND _PRINTNEWS
[ Quay lại ]
 Các tin khác
 
 • Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghị giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm (04/12/2018)
 •  
 • Hội thảo “Các giải pháp cung ứng Thiết bị Điện trong nước” (07/09/2018)
 •  
 • Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023 (01/08/2018)
 •  
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC (10/07/2018)
 •  
 • Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghi họp Hội đồng Hiệp hội trước thềm Đại hội V - Nhiệm kỳ 2018-2023 (13/06/2018)
 •  
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018 (23/03/2018)
 •  
 • Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4: 30 năm hành trình dẫn nguồn ánh sáng (01/02/2018)
 •  
 • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017: Thay đổi mã HS nhóm hàng máy móc, thiết bị (08/12/2017)
 •  
 • EVNHANOI sẽ đưa 32 dịch vụ điện trực tuyến vào phục vụ khách hàng (21/11/2017)
 •  
 • Hướng dẫn phân loại một số thiết bị điện (29/09/2017)
 •  
 • Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện (08/08/2017)
 •  
 • EVNNPC: Chủ động ứng phó thiên tai 2017 (08/08/2017)
 •  
 • Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Công nghiêp KT Điện Việt Nam năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017 (08/08/2017)
 •  
 • Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 2 (17/07/2017)
 •  
 • Kiểm soát chặt chẽ vòng đời công tơ điện tử “made in EVNCPC” (07/07/2017)
 •  
   
  TIN NÓNG

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam: Tổ chức Hội nghi Ban chấp hành Hiệp hội trước thềm Đại hội VI

  Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2022

  Tập đoàn Tuấn Ân ra mắt nhiều sản phẩm thiết bị điện công nghệ cao

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

  Tự động Hóa Lưới Điện Phân phối – Xu thế và Giải pháp Phát triển

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

  Tiếp lửa truyền thống

  𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗬 𝟰.𝟬 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗜𝗧 - DIỄN ĐÀN CẤP CAO LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

  Công bố trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên Tập Tạp chí Điện Việt Nam

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

  EVN ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

  EVN - NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

  Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tình hình khôi phục cung cấp điện đến thời điểm hiện tại

  DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020

  Truyền tải điện Thừa Thiên Huế căng mình ứng phó với mưa lũ kéo dài,

  PTC2 đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trong mùa mưa lũ

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành 6 tháng đầu năm 2020

  Dòng điện nhớ ơn Bác Hồ

  BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM NĂM 2019 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

  HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM - Thăm và làm việc tại hai tỉnh miền Trung

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghị giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm

  Hội thảo “Các giải pháp cung ứng Thiết bị Điện trong nước”

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam: Tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

  Hiệp hội CNKT Điện Việt Nam tổ chức Hội nghi họp Hội đồng Hiệp hội trước thềm Đại hội V - Nhiệm kỳ 2018-2023

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

  Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4: 30 năm hành trình dẫn nguồn ánh sáng

  Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017: Thay đổi mã HS nhóm hàng máy móc, thiết bị

  EVNHANOI sẽ đưa 32 dịch vụ điện trực tuyến vào phục vụ khách hàng

  Hướng dẫn phân loại một số thiết bị điện

  Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

  EVNNPC: Chủ động ứng phó thiên tai 2017

  Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Công nghiêp KT Điện Việt Nam năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 2

  Kiểm soát chặt chẽ vòng đời công tơ điện tử “made in EVNCPC”

  Đóng điện thành công Trạm biến áp 110 kV Quế Võ 4

  THÔNG BÁO VCCI

  Tổng công ty Điện lực miền Nam Đẩy mạnh khoa học công nghệ trong quản lý điện

  Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam: Nỗ lực tháo ngỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên

  DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THAM GIA HIỆP HỘI

  EVNNPC: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2017.

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Nỗ lực cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng

  EVN Đảm bảo nước và điện cho vụ Đông Xuân 2016 – 2017

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội

  Hiệp hội Công nghiệp KT Điện Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển

  Phóng sự ảnh
   
  Số người truy cập
  2707570
   

  Bản quyền thuộc về Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam

  Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 58, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024- 6675 5646 - Fax : 024. 62824620 - Email: hiephoivelina@gmail.com tt128

  Thiết kế bởi VNNetsoft